تبلیغات
به آینده امیدوار باشید - عكس هایی زیبا از ابر وآسمان
ابر

كلیسایی در آب

پس از بارش باران در كویر

گرد باد كاترینا

آسمان كنیا

ابر توده‌ای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود. عناصر تشکیل دهنده این توده بخار همان عناصر تشکیل دهنده مایعات سطح سیاره می‌باشند. در مورد سیاره زمین، ابرها از بخار آب تشکیل شده اند. انواع ابرها : کومولوس : نشانه هوای خوب و ملایم. این ابرها اغلب ساختمان گل كلمی داشته و سطح بالای آن حالت گنبدی دارد و متشكل از قطعات كوچك ابرهای سفید پنبه‌ای است. کومولونیمبوس : به همراه رعد و پیام‌آور طوفان. این ابرها از توده‌های بزرگ و انبوه ابر كه به شكل برج عظیمی است ، تشكیل می‌گردند. آلتوکومولوس : معرف باران احتمالی.

به آینده امیدوار باشید

اطلب العلم من المهد الی اللحد ز گهواره تا گور دانش بجوی(حضرت محمد)