تبلیغات
به آینده امیدوار باشید - وضعیت امروز بعضی ایرانی ها

کو علی تا که بیاد با عدل ودادش داد و بیدادا رو خاموش بکنه؟

کو علی تا که بیاد خوارجو یک بار دیگه سر جاشون بشونه؟

یتیما بابا ندارن کو علی تا که بیاد یتیم نوازی بکنه؟

داد و بیداد نکنید داد علی با خود او رفته دیگه

چرا باید آدمایی پولا رو رو پول بذارن؟

خیلی هان که نون واسه یه شب ندارن

آقامون علی شهیده پس مرام مرتضی کجاست؟

جوونا چرا تو کوچه ها ی ظلمت؟دنبال نور نمی گردید

مگه نور ما دیگه نور نداره؟

چرا دیگه نیست کسی که پشت او سیاهه از یه کوله باره؟

چرا دیگه رفتنه مسجدا عاره؟

جوونا غیرتتون کجاست مگه بخار ندارین؟

چرا دنبال زنا و دخترای بی حیایین؟

آخ مگه غیرت ندارین؟

چرا دخترا موهاتون دیگه زیر رو سری نیست؟

چرا دیگه چادراتون روی طاقچه می خوره خاک؟

آخ مگه آبرو ندارین؟

اینجوری می خواید بگید آقا بیا؟

دل آقا خونه از دست کاراتون

اینجوری میگید بیا ولی ما

آبروی شیعه را به خدا دارید میریزید

اینه رسمش

مگه تو کتاب نخوندید؟

تو کتاب حضرت حق

بخدا نوبره والله

ما میگیم ولی گوشاتونو می بندید

نه باید زبون ببندید

چرا جای چادر زهرا لباس تنگ تنتونه؟

چرا آبروی بی بی رو میریزید؟اینم یه عکسی که خودم گرفتم منظره ای تو جاده ی اصفهان امیدوارم قدر شیعه بودنتونو بدونید و شرم و حیا رو کنار نذارید


ازمجموعه اشعار این حقیر   علی بدر ی     وبلاگ علی بدریبه آینده امیدوار باشید

اطلب العلم من المهد الی اللحد ز گهواره تا گور دانش بجوی(حضرت محمد)