قربانیان ترور در 22 شهریور ماه


گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.
قربانیان ترور در 22 شهریور ماه

به گزارش خبرنگار جهاد و شهادت خبرگزاری دفاع مقدس، تعدادی از مردم بی گناه ایران در روز 22 شهریور ماه طی سال های 1358 تا 1374 توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

جهانگیراحمدی، نام پدر: سلیمان، تاریخ تولد: 1324/04/05، محل تولد: کردستان، تاریخ شهادت: 74/06/22، شغل: کشاورز، محل ترور: بانه، نحوه شهادت: ترور؛                                                                             

خسرو احمدی، نام پدر: نادعلی، تاریخ تولد: 1338/12/02، محل تولد: تهران، تاریخ شهادت: 60/06/22، شغل: پاسدار، محل ترور: تهران، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                                  

محمدرضا اسدپورحسن آبادی، نام پدر: قربانعلی، تاریخ تولد: 1349/04/01، محل تولد: آذربایجان غربی، تاریخ شهادت: 70/06/22، شغل: دولتی، محل ترور: سردشت، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                        

جانمحمد اسکندری شهرکی، نام پدر: حاجی محمد، تاریخ تولد: 1324/06/11، محل تولد: چهارمحال و بختیاری، تاریخ شهادت: 60/06/22، شغل: کارگر، محل ترور: تهران، نحوه شهادت: ترور؛                                                                       

بهمن اکبری دارغالو، نام پدر: قاسم علی، تاریخ تولد: 1332/00/00، محل تولد: آذربایجان غربی، تاریخ شهادت: 58/06/22، شغل: نظامی، محل ترور: نامشخص، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                           

احمد امیرمجاهدی، نام پدر: محمود، تاریخ تولد: 1346/06/01، محل تولد: کرمان، تاریخ شهادت: 68/06/22، شغل: سرباز، محل ترور: نامشخص، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                                   

اسدالله ایوبی، نام پدر: محمود، تاریخ تولد: 1312/12/06، محل تولد: کردستان، تاریخ شهادت: 62/06/22، شغل: بسیجی، محل ترور: کامیاران، نحوه شهادت: اعدام؛                                                                              

نوروزعلی آیدانی، نام پدر: بهرامعلی، تاریخ تولد: 1337/01/01، محل تولد: گلستان، تاریخ شهادت: 61/06/22، شغل: پاسدار، محل ترور: نامشخص، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                                   

اصغر بادرستانی، نام پدر: محمد، تاریخ تولد: 1339/02/02، محل تولد: مرکزی، تاریخ شهادت: 59/06/22، شغل: سرباز، محل ترور: نامشخص، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                       

اردشیر بخششی سعدآبادی، نام پدر: اکبر، تاریخ تولد: 1342/09/01، محل تولد: آذربایجان شرقی، تاریخ شهادت: 62/06/22، شغل: سرباز، محل ترور: سردشت، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                                         

مهدی بذرکار، نام پدر: فتح الله، تاریخ تولد: 1338/05/17، محل تولد: فارس، تاریخ شهادت: 58/06/22، شغل: دانش آموز، محل ترور: مهاباد، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                                                           

یوسف پاشائی، نام پدر: سعداله، تاریخ تولد: 1347/04/04، محل تولد: آذربایجان شرقی، تاریخ شهادت: 67/06/22، شغل: سرباز، محل ترور: سنندج، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                                   

شمس الدین پرینیا، نام پدر: ضیاالدین، تاریخ تولد: 1351/02/20، محل تولد: آذربایجان غربی، تاریخ شهادت: 70/06/22، شغل: دولتی، محل ترور: سردشت، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                             

نادعلی ثمن خیرابادی، نام پدر: جواد، تاریخ تولد: 1336/03/03، محل تولد: فارس، تاریخ شهادت: 58/06/22، شغل: بیکار، محل ترور: مهاباد، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛                                                                   

داود حاج حیدری، نام پدر: رمضان علی، تاریخ تولد: 1340/07/16، محل تولد: قم، تاریخ شهادت: 63/06/22، شغل: دانش آموز، محل ترور: نامشخص، نحوه شهادت: حمله مسلحانه؛             


شهریور پایان جنگ های روم و ایران [ September 13 ]


۲۲ شهریور فرود نخستین سفینه شوروی بر ماه [ September 13 ]

۲۲ شهریور تولد کلارا شومان [ September 13 ]

۲۲ شهریور تولد آدولف میر [ September 13 ]


۲۲ شهریور تولد ری چارلز [ September 13 ]۲۲ شهریور تولد اسکار آریاس اسنشز [ September 13 ]

۲۲ شهریور در گذشت دانته [ September 13 ]

۲۲ شهریور در گذشت فیلیپ دوم [ September 13 ]

۲۲ شهریور شهادت ثقه الاسلام تبریزی [ ١٧ ذوالقعده ]