تبلیغات
کد پیغام خوش آمدگویی به آینده امیدوار باشید - تمدن یونان
به آینده امیدوار باشید
اطلب العلم من المهد الی اللحد ز گهواره تا گور دانش بجوی(حضرت محمد)
لطفا و حتما در نظر سنجی شركت كنید. امیدوارم از وبلاگم لذت ببرید و نظر دهید. من این وبلاگ را به منظور افزایش اطلاعات شما بازدید كنندگان محترم قرار داده ام.
نظرات سازنده تان درباره این وبلاگ را با من در میان بگذارید. از صفحات جانبی هم دیدن کنید. با تشكر.

تمدن یونان

یکشنبه 23 اسفند 1394

نویسنده: فاصله گلناری(ف.م) | طبقه بندی:تاریخی، 


Greek civilization

دین   یونانی ها

دین مردم یونان به اساس پرستش خدا یان متعدد استواربود . خدا ها یی راکه مردم این سرزمین درابتدا می پرستید ند ، عبارت می شدند از :

1-      زئوس ، خدای بزرگ ، پدرآسما نی ، ومسلط بربا دها وبخشنده بارا نها .

مجسمه زئوس  

2-      هرا ، همسر زئوس ، خد ای حما یت کنند ه زنان شوهردار .

3-      آ پولون، خد ای شبا نا ن وکشا ورزان ( اورا خدای آ فتاب نیز  می گفتند ) .

آپولون خدای یونانی

4-      هرمس ، به صفت نوه سنگ پرستش می شده است .

5-      آ تنه، الهه حکیم ودوشیزه جنگجو .

6-      دمتر ، الهه خا ک حا صلخیز .

7-      آفرودیته ، خدای عشق .

با مراجعه به منظومه هومر شا عربزرگ باستانی یونان ، می بینیم که خدایان مرد م این سرزمین  همه درکو ه اولمپ مستقرهستند و" زئوس " خدای مهربان به صفت" رب الاربا ب " وراننده ابرها همه را تحت نظردارد . خدایان دیگر اورا به صفت پدر بزرگ خویش مورد احترام قرارمیدهند . این خد ا یان عبارتند از :

1-      آ تنه دخترز ئوس ، خد ای حکمت و خرد .

2-      آپولون پسر وی خدای کما ند ارکه هم درد می رسا ند وهم درمان می کند .

3-      خدای آ رتمیس دختر زیبا و خجولی است که با گرازها ی وحشی وگوزنها ی تیزتگ زند ه گی می کند .

4-      خدای آرس است که پسر جنگجو و دلیر  زئوس بوده  وبه " شگا فند ه سپرها " ملقب است . این خدا نسبت علا قه مفر طی که به جنگ دارد دا یماً مورد قهروغضب زئوس که خد ای مهربان است، قرارمی گیرد . زئو س اورا مخا طب قرار داده می گوید :

    دیگر نزد من نیا ،

 تویی که با همه ستا یشگرانت علم ارتداد برا فراشته ای :

برضد همه خدایان اولمپ .

من ازتوبیزارم ،

بیشتر برای اینکه توازنیستی ونا بودی وستیزه جویی لذت می بری،

واین را ازمادرت به میراث برده ای ،

آن خود خواه کج خویی که من به ندرت مهارش توانم کرد (32)

خدایانی که در منظومه هومرازآنها نا مبرده شد ه است . بر قوای طبیعت حا کم بوده ودارا ی نیروها ی ما فوق آن استند . به همین ترتیب ؛ این خدایان حاکم برسرنوشت انسا نها بوده وقدرت آن را دارند که یک انسا ن را به سعا دت برسا نند ویا دچار عذاب سا زند . به ارا د ه این خدایان ، شهرها خراب می شوند ، لشکرها ورشکست می گرد ند و مردان به هلاکت می رسند . پس ، برایشا ن است که به شکل دوامدار آنها را حرمت گذارندوبخاطر جلب رحمت شا ن قربانی کنند . درغیر اینصورت مورد غصب ایشان قرارخوا هند گرفت . به گونه مثال ، زئوس دایماً نا ظربر کر دارانسا نها بوده واز ایشان مراقبت به عمل می آورد . وزئوس است که انسا نها ی گنا هکاررامورد غضب قرارمیدهد .پرستند ه گا ن زئوس را عقیده براین بودکه :

« طوفان خشم کبریایی او برآ دمیانی،

که دردادگا ههای خود دا وری های غیرعا دلانه میکنند ،

وعدا لت را تسلیم بی قا نونی وارا ده استبدادی می نما یند،

غضب اسمانی را به چیزی نمی شمارد ، فرومی بارد (33)

دین رومی ها

     رومی های باستان، در مورد خلق شدن نسل مذکر انسان عقیده داشتند که "پرومته " یکی از اولین خداهای ایشان یک مشت خاک را بدست گرفت،آن را با آب مخلوط ساخت و از خمیره ای که با یکجا شدن خاک و آب بوجود آمد،انسان را خلق کرد.ولی در مورد خلقت زن معتقد بودند که "ژو پیتر " یکی از خدا های دیگر شان که با پرومته مناسبت برادری داشت، زن را در آسمان خلق کرد.  پس از خلق شدن اولین زن  که"پاندورا"نام داشت،خدایانی چون "ونوس"، "مرکوری"و "اپولو"هر یک برای آن زیبایی،وسوسه و موسیقی را انعام دادند.آنگاه، این زن به خدایی بنام"اپیتمتسوس" بخشیده شد... "

Roman religion

ancient Roman , about being created human male generation believed that the پرومته one of the first خداهای them a handful of the soil , water mixed with the construction of the nature and a lump of water and soil , the human کرد.ولی about the creation of a woman believed that, Zhu Peter God of more of them on the occasion of the brotherhood with پرومته , the woman in the sky .34

به همین ترتیب ،رومی ها عقیده داشتند که انسان ها پس از پشت سرگذاشتن سه عصر زندگی خویش،یعنی عصر طلایی،عصر نقره و عصر مفرغ ، پا به عصر آهن گذاشتند.

در این عصر، از چوب جنگلات کشتی ساختند تا اوقیانوسها را در نوردند،زمین را میان خود تقسیم کردند، معدنیاتی چون آهن و طلا را از طریق کاوش زمین در اختیار خود قرار دادند.در عصر آهن جنگ میان انسان ها شیوع یافت و از خون آدمی زاد زمین آلوده شد.نا امنی به حدی گسترش یافت که مهمان در خانه دوست خود احساس امنیت نمی کرد.مناسبات میان خواهر و برادر،زن و شوهر، داماد و خسر به اندازه ای تیره گشت که بی اعتمادی و عدم اطمنان میان ایشان،جای دوستی و محبت را گرفت.پسر خورسند می شد تا پدرش بمیرد ، تا بتواند از  میراث وی سود جوید.

خدایان با مشاهده این وضع،دنیا را ترک گفتند .تنها خدایی که تا آخر در زمین باقیماند و در نهایت او نیز رخت سفر بر بست،خدایی بنام "استرآ" بود .آنگاه،"ژو پیتر" که این  نابسامانی و جنایت در روی زمین را تحمل کرده نتوانست ، بخاطر پیدا کردن راه حل جهت رهایی از این وضع،خدایان دیگر را به قصر خود که در آسمان قرار داشت، احضار کرد.

ژولیوس سزار

راه ورود خدایان تا قصر او،به اندازه ای روشن بود که می شد در شب پر از نور آن را دید.به همین لحاظ امروز نیز آن راه را بنام راه شیری یاد می کنند.خدا های دعوت شده از جانب "ژوپیتر"، هر کدام در مسیر این راه ، قصر و خانه آباد کردند و در آن  به زندگی پرداختند .بعدا ، طی اجلاسی که میان آنان صورت گرفت،ژوپیتر از وحشتناک بودن وضع زمینیان حرف زد و طرح خود  جهت نابود ساختن این نسل انسان و ایجاد نسل دیگر بجای آن را ابراز کرد. او،نسل دیگر را که باید به وجود می آمد،نسلی می دانست که با نسل اولی فرق داشت.این نسل ارزش زندگی کردن را می فهمید  و ستایشگر خوب برای خدایان بود.

"ژوپیتر" ،در هنگام ابراز نظر برای خدایان، صاعقه ای را در دست داشت تا از آن بخاطر نابود کردن نسل فاسد شدهءانسان از طریق سوزاندن و ویران ساختن جای زندگی نسل مذکور استفاده به عمل آورد . پیش از اینکه دست به چنین عملی بزند،بیادش آمد که در اینصورت، آسمان نیز به آتش کشیده خواهد شد.از این رو،ساعقه را در آبها غرق کرد،باد شمال را که ابرها را پراگنده می ساخت،در بند کشید  و باد جنوب را رها کرد تا آسمان را قیر گون سازد . ابر های رها شده با هم تصادم کردند،از اثر تصادم آنها بارانهای شدید به باریدن آغاز کرد.قامت سبزه ها خمید و آنچه را که دهاقین کشت کرده بودند، بر باد رفت. ژوپیتر که هنوز ارضا نشده بود، برادر خود نپتون  را نزد خود خواست تا رود ها را به جانب زمین جاری سازد و زمین لرزه ایجاد کند.بالاثر،گاو ها ،گوسفندان،پرندگان و انسان ها یکجا با خانه های خویش محو شدند.چنانکه ،معابد  و دیوار های مقدس شان  نیز در امان نماند... هنگامی که تمام جهان زیر آب رفته بود،اینجا و آنجا افرادی در بالای تپه ها باقی ماندند و ماهی ها روی درختان  شنا می کردند...

در این حادثه ،تنها کوهی که غرق نگردید،کوهی بود بنام"پارناسوس" و تنها انسان هایی که در قله این کوه زنده ماندند عبارت بودند از "دئوکالیون " و همسروی "پیرآ" ، چون اینها پرستنده خدایان بودند. ژوپیتر مطمئن شد که به جز از این دو ، انسان ها ی پاک نفس و شریف کسی دیگری در روی زمین باقی نماند . آنگاه ، به پاس تقوا و زندگی بی آزار شان، به باد شمال فرمان داد تا ابر ها را پراگنده کند و آسمان را بر زمین و زمین را بر آسمان بگشاید...

با سر براه شدن این کار و باز گشتن دریا ها به بستر ها شان، زنده گی نسل جدید از طریق جفت زنده ماندهء انسان، یعنی"دئوکالیون"و همسر وی "پیرآ"، آغاز گردید...»35

خداهای رومی ها

        خدایا ن رومی ها قدسیت روحی دارند . یعنی که رومی های قدیم ارواح متعددی رامی پرستیده اند. مثلاً ، بخا طر اینکه درکشا ورزی وبذرافشا نی کارشان سا مان یا بد، روحی بنام "سا تورنوس " را به نیا یش می گرفته اند ،جهت رشد غلات وحبوبا ت، روحی بنام "کرس " را، برای محا فظت انبار ها ومخازن، روحی بنام "اوپس  " را، برای شخم وشیارکردن زمین ، روحی بنام "تلوس " را،به همین ترتیب ارواح زیادی دیگری را مورد پرستش قرارمی دا ده اند. ولی اربا ب الا نواع این روح ها " یوپیتر" نام داشته است که آنرا به صفت پدر آسما نی حرمت می کرده اند ، پرستش این خداها که دراوا یل به شکل سازمان یا فته صورت نمی گرفت ، با رسمیت یا فتن  ودولتی شدن مذهب درروم ، مراسم پرستش خدایا ن به شکل منظم، متشکل ومضبوط درآمد . کشیشا ن روحانی خا صی بنام فلامین درخدمت خدایا ن قرار داشتند . به گونه ایکه هریک درخدمت خدای خا صی بودند. پادشا ه روم ریاست کاهنان رابه عهده داشت وتشریفات مذهبی راشخص اوهدایت می کرد. درزما نه های بعدی وظیفه پیشبرد تکالیف دینی بد وش عما ل وقضا ت معتبری قرار گرفت که ملقب به "ما ژیسترا ت " بودند . اسا می خدایان دولتی روم به این شرح بود : " انا پرتا – کارمنتا – کارنا – کرس – کرنسو س – دیوا نگرونا – فا لا سر- فا ونوس – فلورا – فورینا – یا نوس – یوپیتر – لا رنتا – لارس – لیبر – مارس – ماتر – ما توتا – نپتوس – او پس – پالس – پومونا – پورتو نو س – کیر نیوس – سا تورتوس – تلوس –  جوویس – وستا  - ولکا نوس وولتورنوس .».36 درمیان خدایان رومی، مهمترین شا ن " یوپیتر" بود .ولا تینی ها به آن لقب  " اپیتیموس ما گزیموس " لقب دادند  که معنی آن قادرمتعال می با شد . او،خدای رعد ، برق وباران بود . علا وه براین، " یو پیتر " را به صفت خدای نور نیزمی پر ستیدند . معتقد ین به این خدا را عقیده براین بود که سرنوشت انسانها به دست اوست . این خد ا قبل ازوقوع حوادث نا مطلوب، انسا نها را ازطریق علایم آ سما نی نظیر پرواز پرنده گا ن ووضع جوی ویا علایم دیگر باخبرمی سا خته است . به این اساس آن رابه لفظ لاتین " یووه پرود یگا لیس " می گفتند . یعنی فرستند ه علا یم شگفت .او، رعد وصا عقه را بخا طرجزادادن بد کا ران وخطا پیشه گا ن فرو می آ ورد. چو ن او حا می ومحا فظ قانون عدا لت بود .


عیسی  مسیح

درمورد سال تولد ، چگو نگی ولادت ومحلی که حضرت عیسی  درآ ن به دنیا آمده است ، نظریات مختلف وجود دارد. نویسنده کتاب " تاریخ جا مع ادیان " ، پیر ا مون محل تولد آ ن حضرت نگا شته است :" به موجب نص انجیل متی و انجیل لوقا ، وی، در " بیت لحم " ،در جنوب " اورشلیم " ودر هنگامی  که یوسف ومریم به مسا فرتی مو قتاً به آنجا آمده بودند ، زا ییده شد . فقط لو قا می گو ید که آ نها بدان شهر آمده بودند که دریک سر شماری محلی شرکت کنند .

همه نو یسنده گان انجیلهای چهار گا نه متفقند که مو طن آن خاندان شهر نا صره ، در نا حیه جلیل بوده است ودر آ نجا یوسف به حرفه نجاری اشتغال داشته است ومدت سی سال از عمر عیسی به استثنای چند هفته ، همه درآ ن شهر سپری شد ه است ." (101 )

صلیب تزیین شده در موزه کلیسا

صلیب تزیین شده در موزه کلیسای وانک-خیلی جالبه شما هم برید ببینید


ولی آ نچه که در قران مجید  ، درمورد ولا دت حضرت عیسی آ مد ه است ، درسو ره مبا رکه آ ل عمران ،از آ یا ت (102 ) به بعد ، به  این شرح می با شد :

" هنگا می که فرشته گان گفتند : " ای  مریم! خد اوند ترا بشارت می دهد به کلمه ای که ازاو ست ونا مش عیسی مسیح پسر مریم است ودراین جهان و آ ن جهان نزد خدا و جیه است واز نزدیکان با رگاه خداوند ی است . " ( 103)

" با مرد مان ، چه در گا هواره و چه دربزرگی ، به یک سان سخن می گوید واز نیکو کاران است " ( 104 )

" مریم گفت : خدای من ، چگونه مرا سپری خواهد شد درصورتی که هیچ مردی به من دست نزده است ؟ گفت خداوند هرچه بخو اهد چنین می آ فریند واگر امری را اراده کرد به آن می گوید : " با ش ، وآن می شود ." ( 105 )

به همین ترتیب درسوره مبا رکه مریم ازایات ( 16 ) به بعد آ مد ه است :

" درقرآن ازمریم یا د آر  که ازاهل خود به جا یی که در مشرق بیت المقدس بود رفت وبرای آ نکه از دیده ها دور بما ند پرده ای به خود گرفت . ما روح خودرا به سوی اوفر ستاد یم واو به صورت انسانی با اندا م متنا سب براو نمو دار شد . " ( 106 )

" مر یم به ان فرشته ای که به صورت انسان نمودار شده بود گفت : " اگر پر هیز کار وخدای ترس هستی خدا را به یا د تو می آورم وبه او پناه می برم " ( 107)

about Jesus Christ
polymer to the angelic that a man had been diagram said : If you are working full Hayes وخدای fear God or D you myself and I take refuge

پس آ ن فرشته گفت ، من فرستاد ه خدا هستم تا فرزند پا کیزه ای به تو ببخشم . مر یم گفت ، من چگونه فرز ند تو انم آ وردن درحالی که دست انسانی به من نخورده است ومن بد کار ه نبودم ام ؟ آن فرشته گفت ، این بر خداوند آسان وسهل است ، زیرا می خواهد آن پسر را نشانه خدا بر مردمان سا زد ورحمت خدای برمردم با شد . پس مریم به عیسی آبستن شد .... پس از آ نکه مدت آ بستنی به سر رسید ، مریم به جا ی دور دستی رفت واز درد زا یمان به تنه درخت خرمایی پناه برد وگفت : " کا ش پیش از این می مردم واز یا د ها می رفتم ...پس کودک از پا یین اورا آ واز داد که غمگین مباش که خد اوند زیر پا یت جوی آ بی قرار داده است ... تنه درخت را بجنبا ن تا از آن رطب بخور واز آ ن آب بیا شام و خوش باش واگر کسی ترا دید بگو  که با خدا یم روزه ای نذر کرده ام وامروز با کسی سخن نخواهم گفت ... " (108)   

به این تر تیب حضرت عیسی 2007 سال قبل از امروز به دنیا آ مد ودرآغوش مریم بزرگ شد . درزمانی که عیس ع زنده گی می کرد ، مصا دف با زمان وفات " هرودس کبیر " پادشا ه اسرا ئیل بود . اوقبل از وفات خو د ، سرزمین تحت تسلط خویش را به اساس وصیتنامه ای میان سه پسر خود تقسیم کرد .

بعد از وفا تش ، فرزندان وی ، جهت دستیا فتن به منا طقی که از پدر به ارث برده بودند ، نزد " آگوستوس " امپرا طور روم رفتند ، تا او سرزمین زیر فرمان پدر شا نرا برای آ نان تقسیم کند .

 آگوستوس ، منطقه یهود یه ، سا مرا و ایدا وهیا را به ارشوش برادر بزرگ ، نا حیه شمال پریا را به " هرودس آ نتیپاس " برادر دومی وسا حه ای که در قسمت شمال دریا چه جلیل قرار دا شت ، برای " فلیپ " برادرسو می سپرد .از جمع این سه برادر ، فلیپ در قسمت اداره سا حه تحت تسلط خود  شا یسته گی نشان نداد ، ودر برخورد با مردمش راه استبدادی پیشه کرد . از این رو، امپرا طور روم ، اورا به فرانسه  تبعید کر د وبه جای وی یکی از جنرا ل های خودرا مقرر دا شت . به مرور زمان ، رومی ها برتمام سرزمین فلسطین مسلط گردیدند . فر ما نروایا ن رومی ایکه یکی بعد دیگر وارد این کشورمی شدند ، اکثرا یشان به غارت دارایی مردم می پر دا ختند ودست به ا ستبدا د می زدند . اینها ،علاوه براین ، علیه مناسک دینی یهو دیان عمل می کردند ودر اورشلیم با برافرا شتن پرچمی که درآ ن صورت قیصر رسم شده بو د ، به وضع محدودیتهایی پرداختند ، این امر مو جب شد تا مردم یهود ازاعمال امپرا طوری  روم متنفرگردیدند وبا ایجاد گروهها یی چون فریسیان ، صدیقیان و غیر تمندان ، به مقاومت ومبا رزه علیه آ نان دست یا ز یدند .

مبارزه گروههای مذ کور هنگامی شدید شد که" کیرینوس " حا کم رومی ، جهت  بدست آ وردن با ج و خراج از یهودی ها ،موضوع سر شماری را رویدست گرفت . این تصمیم وی سبب شد تا مبارز ینی چون " یهودا " و" زادوق " که دومی وابسته  به گروه فریسیان بود ، فرقه ای را زیرعنوان " زلو تها " ( غیرتمند ان ) ایجاد ودست به قیام مسلحانه علیه  حاکمیت رومی زدند . اینها ، شهر" صفوریه " را مرکز قرار دادند وبا بلند کردن این شعار که:" هیچ معبودی غیر یهوه نیست وهیچ باجی جز به معبد نبا ید پرداخت " ( 109 ) ، دست به عمل زدند . فرقه مذکورََََََََ، انباراسلحه شهر راتصرف کردند وبا استفاده ازآن ، قیا م مسلحانه خویش را توسعه بخشید ند . دراین هنگام حضرت عیسی 12 سا له بو د . این قیام به حدی وسیع بود که رومی ها جهت سرکوب آ ن دولشکر مجهز را تو ظیف کردند . قوت مذکور ، گروهها ی مسلح یهو دی را به شدت  سرکوب کرد و شهر صفوریه را آ تش زد . شدت عمل رومی ها  روحیه مبارزه طلبی یهودیا ن رابه حدی شکسته بود که ایشان بعد ا زآن ، مبارزه خویش را به شکل مخفی پیش می بردند . در نتیجه، گروهی به نام " اسینیان " درشهر جلیل متشکل گردید . گروه مذ کور ، بی آ نکه وارد کشمکشها شود ، در انتظار ظهور حضرت مسیح نشست . این فرقه ، بیشتر از طریق انجام مناسک دینی وبکار برد شیوه عدم خشونت حرکت می کرد . علا وه بر گروه اسینیان ، گروه دیگری به نام " فریسیان " نیز ایجاد شد .فریسیان ، مانند ایسینیان ،برخورد نرم راپیشه کردند وتا تو انستند ، دست به ایجا د مراکزتعلیمی زدند . مراکز تعلیمی ایجاد شد.توسط ایشان ، محلی شد برای مراجعه روز افزون جو انان یهودی .این مدارس ، بی شباهت به اکا دمی های یو نا نی نبودند .

بزرگترین مر کز تعلیمی فریسیان ، در شهر اورشلیم قرار داشت .فرقه مذکور ، راه نجات مردم رادر انجام منا سک دینی واشتغال ایشان به کارها ی روزمره دانسته وبه این ترتیب می خواستند راه ظهور " مسیح " راتسر یع بخشند .


معبد پارتنون"The Parthenon temple

مهمترین بنای مجموعه آکروپلیس معبد پارتنون است. پارتنون (معبد مقدس آتنا پارتنوس) نخستین و بزرگترین بنا بود. این بنا درعصر کلاسیک ساخته شده است. و برای الهه آتنا (خدای پیروزی) که به افتخار او «آتن» هم از او نام گرفته ایجاد شده است. بنا بر روی بلندترین نقطه تپه آکروپلیس و مشرف بر سراسر شهر آتن و نواحی اطراف آن بنا شده است. سنگ مرمر سفید مصالح عمده بناست. ساختمان به شیوه ی دوریک ساخته شده است

معبد پارتنون یونان

معماران آن ایکتینوس و کالیکراتس بودند وپیکره های تزیینی آن به سرپرستی فیدیاس دوست پریکلس و یکی از بزرگترین پیکرتراشان جهان ساخته و نصب شدند و در فاصله سالهای ??? - ??? ق م ساخته شده است. پارتنون از لحاظ نقشه ساختمانی یک معبد دورستونی است و عرض آن اندکی از یک دوم طولش بیشتر است. در ایوان جنوبی معبد پارتنون بر خلاف پرستشگاههای دیگر، به جای شش ستون از هشت ستون (سبک هشت ستونی) و برای طول آن هفده ستون در نظر گرفته شده است. طول و عرض آن ?? * ?? متر و ارتفاع آن ??/?? متر که ارتفاع هر ستون ??/?? متر است یادآوری این نکته ضروری است که در این بنا دو شیوه دوریک و ایونیک با هم تلفیق شده اند و در ایجاد نقوش برجسته در چهار گوشیهای تزئینی و سنتوریهای معبد نهایت دقت را به کار برده اند ، این نقوش دارای موضوعات مختلفی هستند

فضای داخلی پارتئون دارای دو بخش جداگانه است. فضای کوچکتر (اتاق باکره یا پارتئون ) با پلانی تقریباً مربع شکل و فضای بزرگتر (مقصوره) با پلان مستطیل شکل که مجسمه آتنا پارتنوس از عاج و طلا، به بلندی تقریباً دوازده متر و کار فیدیاس پیکرتراش قرار گرفته بود که مقصوره ی مستطیل شکل را به سه راهرو تقسیم کرده اند . بخش کوچکتر به عنوان گنج خانه اتحادیه دلوس طراحی شده بود، ولی بخش عمده پولی که اعضای اژه ای این اتحادیه به گنج خانه سرازیر می کردندصرف اجرای پروژه های ساختمانی جاه طلبانه پریکلس می شد. درون دو اتاق، به طرق متفاوت آراسته شده بود. خود مقصوره دو ردیف ستون کوچک برای نگه داشتن سقف دارد، هدف از ساختن این دو ردیف، با آنکه مدتها مورد بحث قرار داشته، به گفته بعضیها ایجاد بالاخانه یا رواقی بوده است تا بازدید کنندگان از آنجا بتوانند تندیس آتنا را ه پیاش هنوز بر هم جا مانده است ببینند. این گنج خانه چهار ستون تکی به شیوه یونیک داشت یکی از چندین ویژگی یونیک در ساختمانی که بدون آنها دوریک می شد، ویژگی بعدی کتیبه پیوسته تندیس است که دورادور دیوار بیرونی و مقصوره می چرخد. پارتنون، صرف نظراز این اجزای یونیک، عصاره ای از معبد کلاسیک دوریک است و اوج پالایش این شیوه به شمار می رود. ردیف ستونهای دوریک در مقصوره به صورت ستونهای دوتایی بر روی هم قرار گرفته اند و به عنوان ستونهای نگهدارنده سقف بکار گرفته شده اند در حالی که ستونهای نگهدارنده بخش اتاق باکره به شیوه ایونیک است. ستونهای دوریک درنمای معبد نهایت تناسبات این شیوه را داراست

یعنی ارتفاع هر یک از آنها شش برابر قطر پایه شان است. تعداد خطوط مستقیم بسیار اندک در نمای معبد پراتنون حائز اهمیت و دقت است. ستونهای آن انحنای ملایمی به دورن دارند و فاصله های میان آنها یکسان نیست، این فاصله ها در گوشه های معبد کمتر می شوند

همچنین ستونهای کناری دارای ضخامت بیشتر هستد. علت این امر جلوگیری از خطای دید است. زیرا ضخامت بیشتر ستونهای کناری از تغییر شکل یافتن آنها در اثر خطای دید جلوگیری می کند. شاید دلیل این ضخامت در گوشه ها برای بیان قدرت تحمل آنها در برابر بار سنگین است و این کار نه به خاطر عملکرد ساختمانی، بلکه بیشتر برای بیان سمبلیک به کار گرفته شده است.

نظرات() 
http://specorcor.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:04 ب.ظ

Incredible loads of useful material.
price cialis wal mart pharmacy generic cialis safe dosage for cialis cialis 10 doctissimo free generic cialis cialis 05 cialis canadian drugs cialis canada on line cialis price in bangalore cialis online nederland
cialis prezzo in linea basso
جمعه 31 خرداد 1398 09:21 ب.ظ

You explained it superbly.
price cialis wal mart pharmacy chinese cialis 50 mg cialis generique 5 mg cialis 20 mg cost cialis daily cialis 20mg cialis bula click now buy cialis brand prices on cialis 10 mg enter site natural cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:18 ب.ظ

Amazing lots of fantastic facts!
cialis online nederland generic cialis enter site 20 mg cialis cost cialis 50 mg soft tab cialis 100mg suppliers cialis 20 mg cost precios de cialis generico generic cialis at the pharmacy order cialis from india cialis usa cost
cialis 20mg directions
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:24 ب.ظ

Thank you, Loads of advice!

tadalafil only best offers 100mg cialis buy generic cialis how much does a cialis cost cialis prices tarif cialis france generic cialis where cheapest cialis cialis patent expiration cialis rezeptfrei
http://imfusdo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:12 ق.ظ

Thanks. I value this!
cialis generika in deutschland kaufen where cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali cialis generique prices for cialis 50mg order generic cialis online price cialis wal mart pharmacy warnings for cialis cialis generique 5 mg cialis price thailand
Cialis generic
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:31 ق.ظ

You mentioned that superbly.
only now cialis 20 mg cialis sans ordonnance cialis in sconto generic for cialis recommended site cialis kanada 5 mg cialis coupon printable safe site to buy cialis online cialis mit grapefruitsaft when will generic cialis be available does cialis cause gout
http://moboma.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:42 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
generic cialis review uk cuanto cuesta cialis yaho deutschland cialis online cialis prices in england generic cialis at walmart cialis mit grapefruitsaft acquistare cialis internet generic cialis review uk only now cialis for sale in us cheap cialis
what does cialis cost
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:09 ق.ظ

Very good stuff. With thanks!
cialis para que sirve dosagem ideal cialis cialis reviews wow look it cialis mexico buying cialis on internet tadalafil generic wow cialis tadalafil 100mg cialis savings card cialis 5 mg para diabeticos cialis online holland
http://cleatenchrom.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:39 ب.ظ

Useful content. Appreciate it.
we use it 50 mg cialis dose when will generic cialis be available prescription doctor cialis cialis per paypa buy cialis the best site cialis tablets cialis official site where to buy cialis in ontario bulk cialis cialis authentique suisse
http://hosvati.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:14 ق.ظ

Perfectly voiced of course. .
cialis generico cialis dosage recommendations cialis prezzo in linea basso pastillas cialis y alcoho cialis herbs cialis generico en mexico online cialis generico cialis mexico cialis 5mg billiger cialis billig
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 02:13 ب.ظ

Beneficial advice. Thanks!
40 mg cialis what if i take non 5 mg cialis generici price cialis per pill sublingual cialis online acquistare cialis internet cialis from canada where do you buy cialis cialis usa cost acquistare cialis internet cialis for bph
chinese cialis 50 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:46 ب.ظ

Incredible all kinds of superb info.
cialis professional from usa tadalafil 20mg cialis price thailand we use it cialis online store buy cialis uk no prescription cialis 30 day sample cialis et insomni cialis 50 mg soft tab cialis 20mg prix en pharmacie prices on cialis 10 mg
ace inhibitors and viagra
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:13 ب.ظ

I am really glad to glance at this blog posts which contains plenty of useful data, thanks for providing these kinds of information.
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Wonderful information, Regards!
cialis 5 mg para diabeticos preis cialis 20mg schweiz generic cialis pro generic for cialis tarif cialis france cialis professional yohimbe prezzo di cialis in bulgaria viagra vs cialis best generic drugs cialis canadian drugs generic cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:08 ب.ظ

You actually mentioned it very well.
we choice free trial of cialis cialis 5 effetti collaterali cialis wir preise cialis 5 mg para diabeticos cialis tablets australia cialis kaufen cialis pills cialis online order generic cialis online cialis prezzo al pubblico
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Cheers, A good amount of posts!

buy cialis cheap 10 mg acquistare cialis internet cialis 20mg preis cf cialis manufacturer coupon cialis pas cher paris cialis ahumada cialis lilly tadalafi how do cialis pills work cialis sans ordonnance price cialis per pill
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 01:16 ق.ظ

Terrific write ups. With thanks.
northwest pharmacies in canada canadian pharcharmy online northwestpharmacy canadian pharmacy canadianpharmacyusa24h canadianpharmacy canadian medications by mail how safe are canadian online pharmacies canadian cialis canadian pharmaceuticals stocks
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 05:40 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
prices on cialis 10 mg cialis tablets for sale we use it cialis online store interactions for cialis i recommend cialis generico cialis uk next day legalidad de comprar cialis wow cialis 20 cialis y deporte buy name brand cialis on line
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 05:55 ق.ظ

You actually suggested that well.
cialis therapie cialis kaufen order cialis from india cialis taglich enter site 20 mg cialis cost we choice cialis uk we recommend cheapest cialis canada discount drugs cialis we choice cialis pfizer india canadian drugs generic cialis
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:36 ب.ظ

Kudos. I like it!
cialis dose 30mg cialis coupon side effects of cialis viagra cialis levitra prix de cialis cialis daily reviews we recommend cialis info cialis pills in singapore cialis taglich we recommend cheapest cialis
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Amazing advice. Kudos!
cialis rezeptfrei try it no rx cialis acquisto online cialis warnings for cialis chinese cialis 50 mg cialis for sale south africa 40 mg cialis what if i take cialis canada cialis soft tabs for sale callus
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Thanks a lot. Ample data!

try it no rx cialis il cialis quanto costa cialis vs viagra cialis coupon achat cialis en europe cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg schweiz we like it cialis soft gel buy cialis sample pack cialis online nederland
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:12 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
click here cialis daily uk cialis 100mg suppliers how to buy cialis online usa sialis generic for cialis cialis manufacturer coupon free cialis cialis ahumada cialis 5 mg schweiz we like it cialis price
Cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 10:54 ب.ظ

Kudos. A lot of material.

where cheapest cialis cialis online venta de cialis canada look here cialis cheap canada cialis daily dose generic if a woman takes a mans cialis cialis ahumada cipla cialis online look here cialis cheap canada only now cialis 20 mg
canada online pharmacies for men
یکشنبه 1 مهر 1397 03:28 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
online pharmacies tech school online pharmacies mexico legitimate canadian mail order pharmacies reputable canadian prescriptions online canadian discount pharmacies in ocala fl global pharmacy canada canada medication pharmacy canada online pharmacies legitimate pharmacy near me online canadian pharmacies
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:27 ق.ظ

You stated that adequately!
generic cialis acquistare cialis internet cialis 05 cialis wir preise dose size of cialis cialis canadian drugs cheap cialis american pharmacy cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis sicuro in linea
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

Good stuff, Thank you.
cialis 5mg prix how does cialis work import cialis cialis purchasing buy cialis sample pack we choice cialis uk cialis pas cher paris where cheapest cialis we recommend cialis best buy cialis official site
online pharmacy
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:25 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
canadian online pharmacies legal canada pharmacies canada medication cost cialis canadian pharmacy buy vistagra online safe canadian pharcharmy online canadian pharcharmy online cialis from canada drugs for sale deep web drugstore online shopping reviews
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:14 ق.ظ

Appreciate it. Numerous tips.

cialis rezeptfrei sterreich 40 mg cialis what if i take cialis coupon prices on cialis 10 mg cialis efficacit buying cialis in colombia cialis coupon cialis uk next day buy cheap cialis in uk acquistare cialis internet
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:48 ب.ظ

Valuable knowledge. Cheers!
cialis 100 mg 30 tablet how to buy cialis online usa canadian cialis online prescriptions cialis cialis 5mg prix cialis prices in england buying cialis on internet cialis 5mg prix best generic drugs cialis purchase once a day cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : فاصله گلناری(ف.م)

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی

← نظرسنجی

    چند خواهر و برادر دارید؟


Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه
 افزایش بازدید سایت + کسب درآمد از اینترنت www.iAlexa.ir
= 400, doc_height = 500; if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } else if (ie4up) { doc_width = 1000; doc_height = 1000; } dx = new Array(); xp = new Array(); yp = new Array(); am = new Array(); stx = new Array(); sty = new Array(); for (i = 0; i < no; ++ i) { dx[i] = 0; // set coordinate variables xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables yp[i] = Math.random()*doc_height; am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables if (ns4up) { // set layers if (i == 0) { document.write(""); } else { document.write(""); }
"); var ns4up = (document.layers) ? 4 : 0; // browser sniffer var ie4up = (document.all) ? 1 : 0; var dx, xp, yp; // coordinate and position variables var am, stx, sty; // amplitude and step variables var i, doc_width = 400, doc_height = 500; if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } else if (ie4up) { doc_width = 1000; doc_height = 1000; } dx = new Array(); xp = new Array(); yp = new Array(); am = new Array(); stx = new Array(); sty = new Array(); for (i = 0; i < no; ++ i) { dx[i] = 0; // set coordinate variables xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables yp[i] = Math.random()*doc_height; am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables if (ns4up) { // set layers if (i == 0) { document.write(""); } else { document.write(""); } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("
"); } else { document.write("
"); } } } function snowNS() { // Netscape main animation function for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top = yp[i]; document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed); } function snowIE() { // IE main animation function for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx[i] += stx[i]; document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowIE()", speed); } if (ns4up) { snowNS(); } else if (ie4up) { snowIE(); }

دریافت کد بارش ستاره از بالای وبلاگ

http://www.20Tools.com/-ابزار و قالب وبلاگ Digital Clock - Status Bar

مرجع وبلاگ نویسان جوان

دریافت کد بارش ستاره از بالای وبلاگ

Digital Clock - Status Bar

مرجع وبلاگ نویسان جوان

Digital Clock - Status Bar

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس